در حال بارگیری...
انجام امور چاپ تامپو
04 جولای

انجام امور چاپ تامپو

چاپ تامپو، چاپ پد و تامپوگرافی تمام نام هایی است برای یک فرایند چاپی است

که در آن پد سیلیکون چاپ تامپو برای انتقال جوهر از یک ورقه چاپی((کلیشه)) بر روی یک بستر استفاده می شود.

چاپ تامپو در روش های چاپی مورد استفاده قرار گرفته است که صطح چاپی آن دارای یک سطح صاف نیست

و به دلیل بافت سطح، پیچیدگی یا هندسه خاص چاپ می شود.

برای مثال چاپ بر روی ((شیشه عطر))و یا چاپ ((خودکار)). انعطافپذیری ذاتی پد سیلیکون

برای انتقال جوهر به شما این امکان را می دهد که با وجود این ناهنجاری ها، تماس کامل با سطح چاپ شده چاپ کنید.

این امر منجر به یک چاپ پیوسته تر از محدودیت های سیلک اسکرین یا چاپ افست می شود.

این روش چاپ در دهه 1970 با پدید امدن سیلیکون رواج یافت. تامپون سیلیکون، یا پد

چاپ تامو، سازگاری بیشتری با سختی و بافت سطح دارند و طولانی تر از پیشینیان لاستیکی طبیعی خود هستند.

فرایند چاپ تامپو

فرایند چاپ تامپو شامل یک کاپ جوهر است که بیش از یک صفحه فلز

(که به عنوان یک کلیشه شناخته می شود) حرکت می کند و آن را با جوهر پر می کند.

سپس یک پد سیلیکون با صفحه مچ شده فشرده می شود، پد پس از برداشتن جوهر

در صفحه گود شده سپس پد چاپ تامپو قادر به انتقال جوهر به سطح چاپی می شود.

چاپ تامپو پیشرفته شده فراینده مهر زنی است ، همان فرآیند اولیه انتقال جوهر از یک سطح به دیگری است. تفاوت اصلی این است که در چاپ تامپو، طراحی بر روی صفحه کلیشه

هک شده جوهر به جای سطح لاستیک با پد سیلیکنی منتقل می شود.

چاپ تمپو می تواند مورد استفاده برای چاپ بسیاری از سطوح نا منظم یا چاپ حساس و چند رنگ

هر چیزی از اسباب بازی های کوچک و یا آیتم های تبلیغاتی مانند خودکار و یا جا سوییچی و لوازم بزرگ و قطعات خودرو.

در جهان بسته بندی ظروف، چاپ تامپو اغلب در بالای درب بطری یا بطری های با سطوح منحنی استفاده می شود