در حال بارگیری...
02 آگوست

موادمصرفی در چاپ تامپو

در روش چاپ تامپو عمده مواد مصرفی که وجود دارند که عبارتند ازمرکب،پد،کلیشه و حلال
این چهارعنصر مواد اصلی مصرفی در چاپ تامپو مصرف می شوند که این موارد در مرحله کلیشه سازی مورد استفاده قرار می گیرند این نوع مواد مصرفی عبارتند از:

ماده حساس کننده پلیت کلیشه داروی ظهور چاپ تامپو می باشد، همه افراد این شغل عملیات کلیشه سازی را اگر خود انجام ندهند در این صورت احتیاجی به مواد داروی ظهور و ساخت کلیشه تامپو ندارند همانطور که می دانید کلیشه سازی خود به تنهایی یکی صنعت و حرفه مجزا از چاپ به حساب می آید اما فعالان در این روش چاپ تامپو حتی الامکان سعی دارند تا اینکه خود بتوانند کلیشه های مصرفی را تهیه و آماده کنند زیرا کیفیت کلیشه های چاپی می تواند تاثیر بسیار زیادی در پروسه چاپ تامپو داشته باشند و در انتها درصد زیادی از کیفیت کار چاپ شده به کلیشه چاپی بستگی دارد.

مرکب چاپ تامپو

مرکب چاپ تامپو بر خلاف مرکب چاپ سیلک اسکرین به زودی خشک می شوند و حلال آن تبخیر می شود. مرکب چاپ تامپو نمی تواند در لایه های ضخیم اعمال شود و مانند چاپ سیلک اسکرین لایه مرکب ضخیمی را بر روی جسم چاپ شونده انتقال دهد.
ساختار مرکب های چاپ تامپو به شرح زیر می باشد:
حلال60%
پیگمنت (رنگدانه) 17%
رزین یا ماده حلال20%
ادتیو یا مواد افزودنی3%

حلال چاپ تامپو

وقتی یک سری حلال برای ساخت مرکب چاپ انتخاب می شود باید در انتخاب حلال ها موارد زیر در نظر گرفته شود:

سمی بودن، خلوص و رنگ:البته برای انواع مرکب چاپ حلال های متناسب با سیستم چاپی انتخاب می شود انتخاب حلال با درجه تبخیر متناسب برای مرکب هایی که از راه تبخیر حلال و فراریت آن خشک می شوند اهمیت فراوانی دارد حرارت محیط و رطوبت محیط و همچنین رزین های مصرفی در مرکب چاپ از دیگر عوامل موثر در انتخاب حلال هاست.

سیلکو هگزانون

یکی حلال کتونی حلقوی بی رنگ با بوی تند ویژه می‌باشد خیلی کم‌ آب حل می شود ولی قابلیت حل بیشتر روغن ها و چربی ها را دارد در مرکب های تامپو و سیلک اسکرین بصورت یک حلال ویژه بکار می‌رود.

متیل سیلکوهگزانون

یک حلال زرد کم‌رنگ و دیر فرارتر از سیلکوهگزانون بوده دارای بودی تند مثل استن و قدرت حلالیت مانند سیلکوهگزانون می باشد.

ایزوفون

یکی از حلال های بسیار خوب کتونی با قدرت حلالیت بالاتر با نقطه جوش بالا و بی رنگ ولی با بوی تند به علت دارا بودن حلالیت بالا برای نیتروسلولز و رزین های وینیل در ردیف یکی از حلال های خوب در صنعت چاپ تامپو و چاپ سیلک می‌باشد.

تینر فوری

یک حلال با سرعت حلالیت بالا و بوی ضعیفتر نسبت به حلال های هگزانون و ایزفون قدرت حلالیت این ماده بالا بوده ولی به ندرت از آن به عنوان حلال در چاپ تامپو استفاده می گردد معمولا برای کارهای غیر حساس و کم تیراژ مورد استفاده قرار میگیرد.

فرمول تینر حلال عبارتند از ۴۱۰ استون ،بوتیل استاتمتانونایز و الکل پروپیل

پیگمنت

در واقع ماده اصلی تشکیل رنگ مرکب ،پیگمنت می‌باشد که می تواند از مواد آلی،معدنی و حتی گیاهی درست شده باشد

رزین

این ماده مسئولیت نگهداری پیگمنت را برعهده دارد در واقع ماده حاصل از رنگدانه است که معمولا از پلی وینیل الکل، آلکید،پلی استر و یا اپوکسی تشکیل شده است.

مواد افزودنی(ادیتو)

مواد جزئی اضافه شونده ای هستند که برای مواردی خاص به مرکب اضافه می شوند هدف از اضافه کردن ادتیوها بالا بردن قابلیت انعطاف پذیری جاری شدن و ثابت پیدا کردن پیگمنت می باشد.
مواد افزودنی بسیاری در ترکیب مرکب ها بکار می رود که هر یک وظیفه ای را بعهده دارند برخی از این مواد افزدونی شامل نرم کن ها ،ادتیو و واکس ها می شوند.

نرم کن

تعدادی از نرم کن ها مورد استفاده در ساختمان انواع مرکب چاپ عبارتند از:
آبیتات هاآدیپات هابنزوآت هاسیترات هاترکیبات اپوکسید شدهفتالت های پلی استرهارسینولئات هاسپاکات ها استثارت ها،سلفونامیدها

ظرافت انتفاب نرم ک ، خود تبحر مرکب ساز را نیاز دارد زنرا نک مرکب سا باند
ک یه مشکلات و مسانل نرم ک ها چه در ساختمان مرکب چاپ و چه در سیاختمان
فی م حاص ه بعد از چاپ را در نیر داشته باشد ا رات ناشی از استهاده نرم کی ،
بعد از چاپ ممک است به صورت سمی بودن، انجاد چسبندگی، ماتی، بیوی بید و
خی ی نکات رنز دنهر شود. تا بحال در حدود 246 نرم ک شناخته شده است که
در صنانع مفت شیمیانی مورد استهاده می باشد.
وجود نرم ک ها در مرکب موجب افزانش خواص ونژه در فیی م نهیانی چیاپ میی
شود که برخی از آنها عبارتند از:
-1 افزانش براییت
-2 مقاومت فی م چاپی در برابر نخ زدگی عمیر
-3 مانع تجمع، چروب و لک در سط فی م چاپی می شود.
به فی م مرکب چاپ شده می دهد. flexibility -4 نرمی فو العاده و
-5 چسبندگی فی م چاپ شده به روی مواد مفت ی سیطوح چیاپی را افیزانش میی
دهد.
-6 مانع تغییرات رنهی در حرارت بالا می شود